Κύρια ερευνητική ομάδα

Κύρια ερευνητική ομάδα

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά

Γεώργιος Παυλίδης: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Διευθυντής Ερευνών ΕΚ Αθηνά.

Στέλλα Μαρκαντωνάτου: Υπολογιστική γλωσσολόγος, Διευθύντρια Ερευνών ΕΚ Αθηνά.

Δέσποινα Τσιαφάκη: Αρχαιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών ΕΚ Αθηνά.

Ανέστης Κουτσούδης: Πληροφορικός. Διευθυντής Ερευνών ΕΚ Αθηνά.

Χαϊρή Κιουρτ: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Κύριος Ερευνητής ΕΚ Αθηνά.

Accessibility Toolbar