Επαφή

Σημείο επαφής για το έργο

Γεώργιος Παυλίδης
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Διευθυντής Ερευνών / Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά
Συντονιστής έργου

Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, 67100, Ξάνθη
e-mail: gpavlid@athenarc.gr
τηλ: +30-25410-78787×225

Accessibility Toolbar