Δημοσιεύσεις

Επισκεφτείτε τη σελίδα των δημοσιεύσεων της Ευρυνόμης στο Zenodo.


  • Sidiropoulos, George, Kiourt, Chairi, Sevetlidis, Vasileios, Pavlidis, George. (November, 2021). Shaping the Behavior of Reinforcement Learning Agents. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.10375886
  • Sidiropoulos, George, Kiourt, Chairi, Drosatos, George, Mouroutsos, Spyridon, Markantonatou, Stella, Pavlidis, George. (October, 2022). Design and Development of an Animated Augmented Reality-based App for Storytelling. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.10375680

Accessibility Toolbar