Σύστημα προβολής 3Δ περιεχομένου Μουσείου Πάτρας.

Επιλέξτε ένα από τα αντικείμενα για να το μελετήσετε από το ψηφιακό του αντίγραφο.


Το σύστημα αυτο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου EVRINOMI
.